WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut
calibracion

Calibratge en PNL

Descobreix com l’habilitat de calibratge en PNL pot millorar les teves relacions personals i professionals

Actualizat: 19 de gener de 2024

Provant la lectura de l'article amb veu sintètica:

El calibratge és una habilitat important de la PNL. Implica la capacitat de percebre i ajustar la pròpia comunicació i comportament per establir una connexió efectiva amb els altres. El calibratge es pot utilitzar en diversos contextos, des de les interaccions socials fins a l’àmbit professional, i pot proporcionar molts beneficis, com ara millorar l’empatia, la comprensió i la capacitat d’influir en els altres.

Per fer un calibratge efectiu, cal parar atenció als patrons de comportament i comunicació dels altres, practicar l’observació, aprendre a sintonitzar amb les emocions i els estats interns dels altres, practicar l’adaptabilitat i rebre retroalimentació. No obstant això, també hi ha problemes comuns que poden sorgir en el calibratge, com ara la manca d’atenció, la manca de sintonia, la interpretació errònia i la manca d’adaptabilitat.

En aquest article, s’exploren en detall els beneficis del calibratge, com fer un calibratge efectiu, les eines i tècniques de calibratge en PNL, el calibratge en diferents contextos i els problemes comuns que poden sorgir en el calibratge. A més, es proporcionen consells pràctics per millorar l’habilitat de calibratge. Amb pràctica i atenció conscient, es pot millorar l’habilitat de calibratge i establir connexions més efectives amb els altres.

Què és el calibratge en PNL?

En PNL (Programació Neurolingüística), el calibratge es refereix al procés d’observar i reconèixer els patrons de comportament i comunicació d’una persona, i després ajustar i adaptar la pròpia comunicació per millorar la comprensió i la connexió amb aquesta persona.

El calibratge implica parar atenció als senyals no verbals, com el llenguatge corporal, els gestos, la postura i les expressions facials, així com els aspectes verbals de la comunicació, com el to de veu, el ritme i l’elecció de les paraules . En fer-ho, es pot obtenir una millor comprensió de com l’altra persona està percebent i processant la informació, cosa que alhora permet ajustar i adaptar la pròpia comunicació perquè sigui més efectiva.

El calibratge és una eina útil en moltes situacions, com en la comunicació interpersonal, les vendes, la negociació i el coaching.

calibració

Com que som conscients dels senyals no verbals i verbals de l’altra persona, es poden identificar les àrees de conflicte o malentesos i abordar-les de manera efectiva per millorar la comunicació i la relació en general.

Beneficis del calibratge

Alguns dels beneficis del calibratge en PNL són:

 1. Millora la comprensió i la comunicació: En observar i reconèixer els patrons de comportament i comunicació d’una altra persona, és possible adaptar el propi llenguatge corporal, to de veu i contingut verbal per establir una comunicació més efectiva i assolir una comprensió mútua.
 2. Redueix conflictes: El calibratge pot ajudar a reduir els conflictes en permetre a les persones comprendre millor les perspectives i emocions dels altres. Com que estem més sintonitzats amb els senyals no verbals i verbals d’una altra persona, és possible evitar malentesos i reduir els conflictes en general.
 3. Estableix relacions més sòlides: El calibratge pot ajudar a establir relacions més sòlides en millorar la comunicació i la comprensió mútua. En ajustar la comunicació per adaptar-se a l’altra persona, es pot establir una connexió més sòlida i duradora.
 4. Fomenta l’empatia: En prestar atenció als senyals no verbals i verbals d’una altra persona, és possible comprendre millor les seves emocions i perspectives. Això pot fomentar l’empatia i la compassió, cosa que alhora pot millorar la qualitat de les relacions interpersonals.
 5. Ajuda en situacions de coaching i lideratge: El calibratge és una habilitat valuosa en situacions de coaching i lideratge, ja que permet a un líder o coach adaptar el seu estil de comunicació i lideratge per satisfer les necessitats i preferències dels membres de l’equip.

Com es realitza un calibratge efectiu

El calibratge en PNL és una habilitat que permet a una persona observar i reconèixer els patrons de comportament i comunicació d’una altra persona i ajustar la seva pròpia comunicació per establir una connexió més efectiva. Aquests són alguns dels passos que es poden seguir per fer un calibratge efectiu:

 • Observar els senyals no verbals: La major part de la comunicació humana és no verbal. Para atenció als gestos, la postura, la mirada, l’expressió facial i altres signes no verbals que poden transmetre informació sobre l’estat emocional, el nivell d’energia i altres aspectes importants de la persona.
 • Escoltar atentament: Escolta activament per detectar patrons verbals en el discurs de l’altra persona. Para atenció als canvis en l’entonació, el ritme, el volum i l’elecció de les paraules. Aprendre a detectar aquests patrons et permetrà ajustar la teva comunicació per adaptar-te a la persona.
 • Adaptar la comunicació: Utilitza la informació recopilada a través de l’observació i l’escolta activa per adaptar la teva comunicació. Si la persona sembla que està en un estat d’ànim baix, pots ajustar el teu to de veu per a que sigui més suau i calmat. Si la persona sembla estar emocionada, pots ajustar el teu to de veu per a que sigui més animat i entusiasta.
 • Avaluar la resposta: Després d’adaptar la teva comunicació, avalua la resposta de l’altra persona. Si respon positivament, segueix adaptant la teva comunicació en conseqüència. Si no respon, ajusta el teu enfocament i segueix observant i escoltant per trobar formes més efectives de comunicar-te.
 • Pràctica i retroalimentació: El calibratge és una habilitat que es millora amb la pràctica. Demana-li a algú que et proporcioni retroalimentació sobre com calibres i com pots millorar. La pràctica regular et permetrà desenvolupar habilitats de calibratge més efectives.

Eines i tècniques de calibratge en PNL

Hi ha diverses eines i tècniques de calibratge en PNL (Programació Neurolingüística) que es poden utilitzar per observar i reconèixer els patrons de comportament i comunicació d’una altra persona i ajustar la pròpia comunicació per establir una connexió més efectiva. Aquestes són algunes de les tècniques de calibratge més comunes:

escolta-activa

Ancoratge

L’ancoratge és una tècnica on s’associa un estímul específic (com un so o una imatge) amb una resposta emocional o fisiològica. Per exemple, es pot crear un ancoratge tocant l’espatlla d’algú en un moment en què sent una emoció positiva, com la felicitat. Després, en el futur, es pot tocar l’espatlla d’aquesta persona per evocar la mateixa emoció.

En el calibratge, un ancoratge pot ser utilitzat per ajudar la persona que està fent el calibratge a “capturar” i reconèixer patrons específics de comportament o emocionals a l’altra persona. Per exemple, si la persona parla sobre un tema que el fa sentir feliç i emocionat, la persona que està fent el calibratge podria utilitzar un ancoratge per associar un estímul específic, com un toc a l’espatlla, amb aquest estat emocional.

Després, si la persona que està fent el calibratge nota que l’altra persona està començant a parlar sobre un tema que pot ser més desafiant o emocionalment difícil, podria utilitzar aquest ancoratge per recordar l’altra persona aquest estat emocional més positiu i ajudar a la persona a recuperar aquesta emoció. Això pot ajudar a establir una connexió més efectiva i enfortir la relació.

És important tenir en compte que la utilització d’ancoratges al calibratge ha de ser subtil i apropiada per a la situació, i ha de ser utilitzada amb el consentiment i la cooperació de l’altra persona.

Rapport

El rapport és un estat d’harmonia i connexió mútua entre dues persones.

Per utilitzar el rapport al calibratge, cal començar per establir una comunicació efectiva amb l’altra persona. Això pot incloure l’ús de llenguatge corporal similar al de l’altra persona, escoltar activament i demostrar interès en el que l’altra persona està dient. Quan s’ha establert un rapport sòlid, es pot començar a utilitzar el calibratge.

El calibratge en aquest context implica parar atenció als patrons de comunicació i comportament de l’altra persona i ajustar el nostre propi comportament per sintonitzar-hi. Això pot incloure l’ús de llenguatge semblant al de l’altra persona, l’ajust del nostre ritme i el to de veu i l’adaptació del nostre llenguatge corporal per sintonitzar amb el de l’altra persona.

Sincronització

La sincronització és una tècnica on s’imita subtilment el comportament de l’altra persona per establir una connexió més propera.

Per utilitzar la sincronització en el calibratge, primer cal parar atenció als patrons de comportament de l’altra persona. Això pot incloure el llenguatge corporal, el ritme i el to de veu, i les paraules que utilitza amb més freqüència. Després podem ajustar el nostre propi comportament per sintonitzar amb el de l’altra persona.

sincronització

Per exemple, si l’altra persona tendeix a parlar lentament i utilitzar un to de veu suau, podem ajustar el nostre propi to i ritme de veu per sintonitzar amb ella. Si l’altra persona utilitza sovint certes paraules o frases, podem utilitzar aquestes mateixes paraules o frases en la nostra pròpia comunicació per establir una connexió més efectiva.

La sincronització ha de ser subtil i natural, i no ha de ser percebuda com a manipulació. Quan es fa servir adequadament, la sincronització pot ajudar a establir una connexió més efectiva i permetre’ns detectar patrons en el comportament i la comunicació de l’altra persona, cosa que pot ser útil per al calibratge.

Metamodel

El metamodel és una tècnica que implica fer preguntes específiques per explorar i aclarir la comunicació.

Per utilitzar el metamodel en el calibratge, cal parar atenció a les paraules i frases que utilitza l’altra persona, i cercar possibles imprecisions o generalitzacions en el seu llenguatge. Per exemple, si l’altra persona utilitza la paraula “sempre” o “mai” per descriure el seu comportament o el comportament dels altres, podem utilitzar el Metamodel per explorar si aquesta generalització és necessària o si hi ha excepcions a la regla.

En explorar el llenguatge de l’altra persona amb el metamodel, podem obtenir informació valuosa sobre els seus patrons de pensament i comportament, cosa que pot ser útil per al calibratge. Per exemple, si l’altra persona tendeix a utilitzar paraules negatives sovint, això pot indicar una tendència cap a la negativitat en el seu pensament i comportament. En comprendre aquests patrons, podem ajustar el nostre propi comportament per sintonitzar-hi i establir una connexió més efectiva.

Calibratge en diferents contextos

El calibratge en PNL (Programació Neurolingüística) es pot aplicar en diferents contextos per millorar la comprensió mútua i establir una connexió més efectiva. Alguns exemples de com es pot aplicar el calibratge en diferents contextos són:

 1. En l’àmbit laboral : El calibratge pot ser útil a l’entorn laboral per establir una connexió efectiva amb col·legues, empleats o clients. En comprendre els patrons de comportament i comunicació dels altres, es poden adaptar les pròpies comunicacions per aconseguir una comunicació més efectiva i col·laborativa.
 2. En l’àmbit terapèutic : El calibratge és una tècnica important en l’àmbit terapèutic per establir una connexió efectiva amb els pacients. En observar els patrons de comportament i comunicació del pacient, el terapeuta pot ajustar la pròpia comunicació per crear un ambient segur i de suport.
 3. A l’àmbit educatiu : El calibratge també es pot aplicar a l’àmbit educatiu per establir una connexió efectiva amb els estudiants. En comprendre els patrons de comportament i de comunicació dels estudiants, els mestres poden adaptar el seu estil d’ensenyament per crear un ambient d’aprenentatge més efectiu.
 4. En l’àmbit de les relacions personals : El calibratge també pot ser útil en les relacions personals per millorar la comprensió mútua i enfortir la connexió emocional. En comprendre els patrons de comportament i comunicació de l’altre, es poden adaptar les comunicacions pròpies per aconseguir una comunicació més efectiva i una relació més sòlida.

En general, el calibratge en PNL és una tècnica valuosa en qualsevol context en què es busqui una comunicació efectiva i una connexió mútua més sòlida.

Problemes del calibratge

Tot i que el calibratge en PNL (Programació Neurolingüística) és una habilitat útil i efectiva per establir una connexió més efectiva amb els altres, també poden sorgir problemes comuns que poden obstaculitzar la capacitat de calibratge. Aquests són alguns dels problemes comuns que es poden trobar en el calibratge:

 1. Manca d’atenció: Una de les principals raons per les quals el calibratge pot fallar és la manca d’atenció per part de la persona que intenta calibrar. Si la persona no està prestant prou atenció als patrons de comportament i comunicació de l’altre, pot ser difícil establir una connexió efectiva.
 2. Manca de sintonia: El calibratge també pot fallar si no hi ha sintonia o connexió emocional entre les dues persones. Si la persona que intenta calibrar no està sintonitzada amb les emocions i els estats interns de l’altra persona, pot ser difícil establir una connexió efectiva.
 3. Interpretació errònia: Una altra raó per la qual el calibratge pot fallar és la interpretació errònia dels senyals de comportament i comunicació. Si la persona que intenta calibrar no comprèn correctament els senyals que està rebent, pot adaptar la seva pròpia comunicació de manera inadequada.
 4. Manca d’adaptabilitat: El calibratge també pot fallar si la persona que intenta calibrar no és prou adaptable. Si la persona no pot ajustar la seva pròpia comunicació i comportament per adaptar-se als senyals de l’altra persona, és possible que no s’estableixi una connexió efectiva.

Com millorar l’habilitat de calibratge

L’habilitat de calibratge en PNL (Programació Neurolingüística) es pot millorar amb pràctica i atenció constant. Alguns consells per millorar l’habilitat de calibratge són:

mirada-atenta
 • Parar atenció: El primer pas per millorar l’habilitat de calibratge és parar atenció als patrons de comportament i comunicació dels altres. Això implica estar completament present al moment i ser conscient dels senyals verbals i no verbals.
 • Practicar l’observació: L’observació és una habilitat important en el calibratge. Per millorar l’habilitat de calibratge, cal practicar regularment l’observació dels altres, els patrons de comportament i comunicació.
 • Aprendre a sintonitzar: La sintonia o connexió emocional és una habilitat important en el calibratge. Per millorar l’habilitat de calibratge, cal aprendre a sintonitzar amb les emocions i els estats interns dels altres.
 • Practicar l’adaptabilitat: L’adaptabilitat és una altra habilitat important en el calibratge. Per millorar l’habilitat de calibratge, s’ha de practicar regularment l’adaptabilitat per ajustar la pròpia comunicació i el comportament per adaptar-se als senyals dels altres.
 • Rebre retroalimentació: La retroalimentació és una eina valuosa per millorar l’habilitat de calibratge. Demanar retroalimentació a amics, col·legues o mentors pot ajudar a identificar àrees de millora i proporcionar suggeriments específics per millorar l’habilitat de calibratge.

Vols saber més sobre el nostre curs de Practitioner en PNL?

L'inici del curs és el dia 18 de gener de 2025.

Inscriu-t'hi ara i estalvia!
Està en vigor el període de reserva anticipada amb descompte fins al dia 18 de desembre de 2024.
Pots reservar la teva plaça amb la tarifa reduïda fent clic en aquest botó...

Raimon-Espurz-signa

Raimon Espurz
Direcció d’Adaptic

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp