¡TRASLADAMOS NUESTRO INSTITUTO!
Estamos actualizando la web con nuevas propuestas, servicios y contenidos.
Por favor, disculpa que no esté todo al día y que algunos formularios no funcionen.

En breve estará actualizada de nuevo

Pilar Morales entrevista John Grinder (cocreador de la PNL)

Última actualización: 22 de febrer de 2023

john-grinder-y-pilar-morales

Pilar Morales entrevista John Grinder

L’evolució de la PNL segons John Grinder: parlant sobre el nou codi i com viu la PNL

A Adaptic Institute hem tingut l’oportunitat de coorganitzar durant anys algunes certificacions internacionals que John Grinder i Carmen Bostic han impartit a Espanya.

John Grinder és un dels fundadors de la Programació Neurolingüística (PNL) juntament amb Richard Bandler, per això té una gran experiència i coneixement sobre PNL, una perspectiva històrica única, un enfocament actualitzat i teòric sobre la disciplina, i la seva capacitat d’inspirar altres.

En una d’aquelles certificacions Pilar Morales, la nostra directora, el va entrevistar. En aquesta entrevista John Grinder (cocreador de la PNL) ens parla sobre el Codi Clàssic i el Codi Nou de PNL, el present i el futur de la PNL, les habilitats d’un bon coach i com viu ell la PNL.

Definició de la PNL

Com defineixes la PNL?

És l’estudi, realitzat a través del modelatge, que permet identificar els processos d’excel·lència d’un geni, sigui quin sigui l’àmbit d’activitat.

Mitjançant el modelatge, podem identificar les diferències entre un geni i una persona amb un resultat mitjà al mateix camp d’activitat. A partir de la determinació del model, aquest pot ser imitat per qualsevol persona que estigui obtenint una “resultada mitjana” per passar a aconseguir un resultat excel·lent.

Per altra banda, la PNL és una epistemologia operacional. Això vol dir que la seva validació s’obté de la pràctica i del modelatge de l’excel·lència.

John-Grinder-Modelat-excel·lència-PNL

Propòsit de creació de la PNL

Tenia Richard Bandler i vostè algun propòsit definit quan van començar a treballar de manera conjunta?

Al principi, vam tenir el propòsit d’explicar el conjunt de les diferències entre els genis terapèutics (Perls, Satir i Ericksson) i els altres. A més, notem que, al camp de la teràpia, no existia un vocabulari per poder comunicar-se i compartir les observacions, pràctiques i experiències entre els diferents terapeutes. És a dir, no havien tingut la capacitat de desenvolupar una descripció dels patrons implícits a la seva feina perquè tots poguessin millorar el seu exercici.

Diferència entre codi clàssic i codi nou de PNL

Quina és la principal diferència entre codi clàssic i codi nou de PNL?

A Codi Clàssic, la responsabilitat del canvi es deixava en mans dels processos conscients. A Codi Nou, la responsabilitat del canvi se li atorga a l’inconscient.

El Codi Nou conté una sèrie de proves que només es poden superar mitjançant la relació correcta entre els processos conscients i els processos inconscients de la persona que vol superar aquestes proves.

Això ens porta a la importància de la congruència personal a la integració del Codi Nou. Si no hi ha congruència personal, no es poden fer servir ni ensenyar amb èxit els models de Codi Nou.

John-Grinder-congruència-personal

Aquest és un disseny molt interessant que es troba a la línia de l’excel·lència personal. A més, el punt de palanca a Codi Nou és la relació poderosa entre la fisiologia i l’estat que té una persona quan és dins del context on es troba el desafiament que vol superar. En altres paraules, l’automanipulació de la fisiologia condueix ràpidament a generar un estat d’alt exercici. En aquest sentit, el Codi Nou és simultàniament una coalició entre el conscient i l’inconscient del client i una col·lisió entre l’estat del client i el context desafiador.

Naixement del Codi Nou de PNL

Quin context va estimular el naixement del Codi Nou de PNL?

A mitjans dels anys 80, Judith Delozier i jo vam començar a desenvolupar el Codi Nou. En aquell moment, vam observar que un gran nombre de persones havia après els models de la PNL i els aplicava de manera mecànica. En aquest context, ens va semblar interessant crear nous models i tècniques que fossin desafiaments per despertar la gent que estava utilitzant la PNL d’una manera rutinària. Per això, el Codi Nou va dur a terme una simplificació del Codi Clàssic i va incorporar nous desafiaments.

També intentem crear un conjunt de patrons nous (el Codi Nou de PNL) perquè les persones ben entrenades al Codi Clàssic necessitessin estar congruents amb elles mateixes per poder aplicar-los, amb el missatge d’alliberament personal que va estar, des de l’origen, com a punt clau de la PNL.

D’altra banda, jo tenia un segon objectiu en el desenvolupament del Codi Nou i era poder treballar en un nivell lògic més alt que el que s’havia treballat fins aleshores. Això està relacionat amb el protagonisme que se li atorga a l’inconscient en el procés de canvi i, alhora, volia corregir uns errors que vam fer Bandler i jo quan vam codificar el codi original.

John-Grinder-procés-canvi

Aportació del Codi Clàssic de PNL

Des de la perspectiva actual, quina va ser la principal aportació del Codi Clàssic de PNL?

Estic força orgullós del que vam fer Bandler i jo quan vam crear el Codi Clàssic. Conté molts patrons molt efectius.

El metamodel encara té la distinció de ser el primer model de llenguatge fet a la història de la nostra espècie per especificar amb precisió les declaracions d’un client (els models com el model de precisió (1980) i el paquet verbal són els descendents, més simples i econòmics, del metamodel).

Per exemple, no és possible fer una bona feina, ni amb el Codi Clàssic ni amb el Codi Nou, sense desenvolupar en alt grau la capacitat de calibrar amb precisió.

John-Grinder-canals-representacio

Els canals de representació són una contribució original de Bandler i meva i és difícil imaginar una bona comunicació i una bona feina en induir canvis sense tenir en compte els canals de representació.

També considero una aportació important els processos explícits de com es pot establir ràpidament i profundament rapport (un prerequisit a nivell de la relació entre l’agent del canvi i els clients per poder fer una bona feina).

Aportació del Codi Nou de PNL

Quina és la principal aportació del Codi Nou de PNL?

Hi ha dues aportacions importants:

La responsabilitat de l’inconscient

La responsabilitat de l’inconscient al procés de canvi. Els canvis es produeixen a nivell d’estat i intenció en lloc de produir-se a nivell de conducta. També es presta molta atenció que les noves conductes de l’estat desitjat respectin la intenció positiva de la conducta de l’estat actual que es vol canviar.

Un gran avantatge d’aquest acostament és que els canvis que es basen en conductes concretes abans que el client entri en el context d’aplicació són efectius però són sempre menys òptims que els que es produeixen a nivell d’estat i intenció. Això passa perquè el client, sota la supervisió del practicant, tria conductes específiques abans de l’experiència.

D’altra banda, si la intervenció està feta de manera que l’inconscient estigui involucrat profundament, la intenció és clara i aquesta intervenció es produeix a nivell d’estat. Quan el client entri en el context d’aplicació, hi haurà una selecció a nivell inconscient, tenint en compte els factors concrets que hi siguin presents. D’aquesta manera, és possible assolir un exercici proper a òptim. La implicació de tot això és que, cada cop que el client entri en el context després de la intervenció, l’inconscient generarà novament conductes properes a òptimes però diferents, de la mateixa manera que el context és diferent cada cop.

L’ús de la fisiologia

La segona característica del Codi Nou de PNL és l’ús de la fisiologia com a punt de palanca. Des del seu inici, la PNL utilitzava el calibratge. És a dir, utilitzava la capacitat de reconèixer l’estat del client mitjançant l’habilitat del practicant per notar diferències en la tonalitat de la veu, la postura, la qualitat dels moviments, la velocitat quan parla, els moviments oculars… com a mètode principal per a saber en quin estat es troba el client.

Al Codi Nou de PNL, aprofitem aquesta connexió essencial entre estat i fisiologia en sentit invers.

La lògica és simple: manipular la fisiologia del client per induir un estat d’alt exercici que servirà com a base, en el context d’aplicació, per generar-hi conductes apropiades, ben adaptades als desafiaments del context d’aplicació. En aquest sentit, una part clau de Codi Nou és com una col·lisió entre context i estat (específicament, un estat d’alt exercici generat per una manipulació de la fisiologia).

John-Grinder-fisiologia-canvi-estat

D’altra banda, el Codi Nou de PNL demana l’autoaplicació de les tècniques i la congruència personal dels professionals que les apliquin. Aquest és un disseny molt interessant que assegura la sortida de l’estat de letargia que suposa una repetició rutinària de les tècniques i models i resitua els practicants de la PNL a l’estat d’orientació a l’excel·lència entesa com a congruència entre els processos conscients i els processos inconscients.

Epistemologia del Codi Nou de PNL

Quins són els aspectes bàsics de l’epistemologia del codi nou de PNL?

Són radicals:

Com a professionals, en els processos de canvi, treballem amb representacions de la realitat, mai amb la realitat. Sí, és cert que l’experiència del client durant el procés de canvi és la seva realitat, però és molt útil adonar-se que no tenim accés a la realitat ni a la veritat. Treballem amb representacions. Hi ha tres parts a tenir en compte, aquí:

Accés als esdeveniments que passen al nostre voltant

Primera : no tenim accés a la majoria dels esdeveniments que passen al nostre voltant.

Els nostres ulls, les nostres orelles, el nostre sentit tàctil i els altres canals a través dels quals tenim contacte amb el que passa, ens donen accés a una part molt petita de tot el que passa.

John-Grinder-el-mapa-no-es-el-territori

Filtres de la consciència

Segona : la part petita a la qual tenim accés, ha de passar per filtres abans que en siguem conscients. Un exemple simple és que la imatge del que vam veure als nostres ulls és invertida per un mecanisme neurològic. No en sabem res perquè passa abans que la informació arribi a l’escorça occipital.

Diferència entre l’experiència i allò que creiem sobre ella

Tercera: com a humans, generalment, no fem una distinció curosa entre l’experiència i allò que creem a través de la imposició del llenguatge. És a dir, la imposició del llenguatge és un filtre enorme i, a través de la seva imposició, canviem característiques de la part petita a què tenim accés.

En resum, pels filtres neurològics no tenim accés a la realitat objectiva. Com deia, únicament (igual que passa en el cas de la veritat) treballem amb representacions, mai amb la realitat ni amb la veritat.

Present i futur de la PNL

Com veu vostè el present de la PNL i què voleu per al vostre futur?

Queda molt per fer. Des del meu punt de vista com a cocreador de la PNL i en les meves experiències al món, constato que la majoria de la gent que es presenta com a entrenador de PNL, no té ni idea del que vol dir PNL. Per exemple, el cor de la PNL és el modelatge. D’una manera més acurada, és la capacitat de suspendre temporalment els filtres que hem creat per anys d’estudis, per anys d’experiències… i assimilar, inconscientment, els patrons d’un geni per començar l’aventura de crear un model de tal geni.

Si un modelador intenta entendre o analitzar el que observa abans que pugui duplicar els patrons del geni, està aplicant els seus propis filtres i mai captarà els patrons.

John-Grinder-patrons-genialitat

Però la majoria d’entrenadors de PNL que han fet, suposadament, un projecte de modelatge no en té ni idea i estan fent ximpleries analíticament, com en una classe a la universitat. Això no té res a veure amb la PNL.

Un segon problema corrent és que hi ha un desig, a moltes parts de la “comunitat” de PNL, d’integrar els patrons de PNL amb altres disciplines com arts marcials, ioga, budisme etc., cadascuna de les quals és fascinant en si mateixa . Aquest esforç revela que no entenen què vol dir PNL, una vegada més. Aprofitar els patrons de la PNL (especialment, el modelatge) per apreciar les contribucions d’aquestes altres disciplines és una aventura excel·lent però integrar un procés amb contingut, si us plau!

El futur de la PNL

El futur de la PNL no depèn de mi, com a co-creador, sinó de la gent que practica els seus patrons. El meu desig personal és crear un Institut on membres de cada país, cada llenguatge… arribin per aprendre a modelar i que, després d’un entrenament fort, tornin a les seves cultures i grups per identificar i modelar-ne els genis. Després, que tornin a l’Institut per presentar les seves habilitats (les dels genis) i, amb l’ajuda d’altres membres de l’Institut, codifiquin els patrons ja captats per compartir-los amb tothom. És el meu somni.

Gobe Publisher Network i Adaptic Solutions

Dues empreses espanyoles, Gobe Publisher Network i Adaptic Solutions, es van aliar perquè vostè fes a Espanya la I Certificació Internacional a Coaching amb Codi Nou de PNL. Què li va semblar la manera de treballar a Espanya? Va quedar satisfet amb la feina d’aquestes companyies espanyoles?

Tinc només una experiència amb elles i va ser excel·lent. Bestreta amb gust fer més feina amb elles. Són molt professionals.

Nou Practitioner a PNL i Certificació en Coaching amb Codi Nou de PNL

Aquest any, repeteixen l’experiència i vostè visitarà Espanya dues vegades. Al mes d’abril tindrà lloc un Practitioner amb Codi Nou i Codi Clàssic a Madrid i al desembre es farà a Barcelona, la II Certificació Internacional en Coaching amb Codi Nou de PNL a Espanya. Hi ha alguna connexió entre els dos esdeveniments?

És clar que sí. Al curs de Certificació Practicant, entrenem persones als patrons d’excel·lència ja codificats. Els contextos d’aplicació són els que volen els practicants del curs: mestratges, metges, empresaris, artistes, atletes, el que sigui. El curs per ser coach amb PNL està molt més enfocat al context del coaching. És a dir, laplicació és més determinada, més concreta. De fet, la preparació ideal per assistir a la certificació a Coaching seria fer el curs més general, és a dir, el curs de Practicant.

Actitud per entrenar PNL

Quina actitud és per a vostè l’adequada per participar en un dels entrenaments?

És clar que sí. Al curs de Certificació Practicant, entrenem persones als patrons d’excel·lència ja codificats. Els contextos d’aplicació són els que volen els practicants del curs: mestratges, metges, empresaris, artistes, atletes, el que sigui. El curs per ser coach amb PNL està molt més enfocat al context del coaching.

John-Grinder-sentit-humor-Pilar-Morales

És a dir, laplicació és més determinada, més concreta. De fet, la preparació ideal per assistir a la certificació a Coaching seria fer el curs més general, és a dir, el curs de Practicant.

Una gana d’aprendre, la voluntat de millorar la qualitat del seu exercici i de les seves experiències i una disciplina personal per practicar obsessivament són les actituds més desitjables des del meu punt de vista. Disculpeu, falta una característica essencial: un bon sentit de l’humor.

Un bon coach

Des del seu punt de vista, què defineix un bon coach?

Algú pot treballar amb èxit els objectius i els somnis que tinguin els clients, d’una manera ètica. A més, amb un bon coach, cada interacció entre coach i client porta verbalment i especialment no verbalment, el missatge d’autonomia del client.

Les habilitats del coach

Quines habilitats espera trobar en una persona al final del procés de certificació en coaching?

Primer, que siguin congruents, tant a l’àmbit personal de les seves vides com al professional. Això significa que apliquin a les seves pròpies vides allò que han après i obtinguin de la seva experiència personal les proves que allò que apliquen, funciona. Alhora, han de ser capaços d’estar oberts a noves vies, a noves respostes i no limitar allò que observen al seu propi mapa mental.

Que acceptin i gaudeixin el desafiament com a part de la seva potencialitat i sàpiguen manejar el seu propi estat i el del client en tota mena de situacions. Com a coaches, han de tenir l’habilitat de mantenir el seu propi estat davant de situacions desafiadores i també l’habilitat de calibrar el client per saber quan es troba en l’estat adequat per treballar-hi d’una manera efectiva. També han de tenir desenvolupada l‟habilitat d‟especificar les declaracions d‟un client mitjançant l‟aplicació del metamodel, el model de precisió o el paquet verbal.

D’altra banda, han de tenir clara la intenció de cada model, saber definir-lo i descompondre’l en els seus elements, saber el que poden esperar del seu ús i la condició que ha d’estar present en el context per fer-los saber què és aquest model i no un altre més apropiat per a aquest context en particular.

Finalment espero trobar una curiositat desperta i un desig de continuar descobrint, estudiant i aplicant nous models. Espero, per tant, que col·laborin a mantenir viva la PNL.

Com viu John Grinder la PNL?

S’ha dit sovint que la PNL és, fonamentalment, una actitud davant de la vida. Com viu John Grinder la PNL?

No he estat jo qui ho ha dit. Per mi, la PNL ens presenta en el modelat l’oportunitat d’aprendre el que vulguem. Aquesta és la part més important i naturalment ho he aprofitat en un nombre enorme de contextos que em fascinen. Des d’escalar gel vertical fins a l’aprenentatge dels idiomes i per tocar música.

A les seves aplicacions, els patrons de PNL són un conjunt d’opcions que ens donen llibertat personal i la capacitat de generar opcions en cada context d’importància a la nostra vida.

John-Grinder-opcions-nectar-déus

Moltes gràcies.

Feu un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

WhatsApp
×