WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut
modelo-milton

Model Milton

Influir i induir estats alterats de consciència de manera subtil i efectiva

Actualizat: 17 de febrer de 2024

Provant la lectura de l'article amb veu sintètica:

El “Model Milton” és un conjunt de patrons de llenguatge i tècniques de comunicació derivats del treball de Milton H. Erickson en hipnosi i psicoteràpia. Aquest model és una part fonamental de la Programació Neurolingüística (PNL), dissenyat específicament per influir i induir estats alterats de consciència de manera subtil i efectiva, facilitant la comunicació amb l’inconscient.

El Model Milton es caracteritza pel seu ús d’un llenguatge vague i metafòric, permetent que l’oient ompli els espais buits amb la seva pròpia interpretació i significat, cosa que facilita un estat de receptivitat i obertura. Algunes de les tècniques clau inclouen:

  1. Ús de Metàfores: Erickson era famós per explicar històries i fer servir metàfores que tenien un significat terapèutic ocult, permetent que els seus pacients trobessin solucions als seus problemes de manera inconscient.
  2. Llenguatge Vague: Utilitzar declaracions i preguntes que són deliberadament ambigües, cosa que anima l’inconscient a buscar el seu propi significat i solucions.
  3. Ordres Encobertes: Donar instruccions de manera indirecta dins d’una conversa aparentment normal oa través d’històries, cosa que pot influir en el comportament o estat emocional del receptor sense que se n’adoni explícitament que s’està dirigint a canviar.
  4. Marcs de temps i pressuposicions: Parlar de manera que pressuposi un canvi desitjat o resultat, com si ja estigués succeint o succeís, cosa que ajuda a crear un sentit d’expectativa i possibilitat.
  5. Àncores i associacions: Crear i utilitzar respostes condicionades per evocar estats emocionals o fisiològics específics mitjançant l’ús de certs estímuls (per exemple, un toc, una paraula específica).

El Model Milton s’utilitza en una varietat de contextos, no només en teràpia, sinó també en coaching, negociació, vendes i qualsevol situació que requereixi influència i comunicació efectiva. És apreciat per la seva capacitat per ajudar les persones a superar limitacions autoimposades i descobrir recursos interns per al canvi i el creixement personal.

Relació del Model Milton amb la PNL

model-milton

La relació del Model Milton amb la PNL és fonamental, ja que aquest model constitueix un dels pilars sobre els quals es va construir la PNL. Richard Bandler i John Grinder, cofundadors de la PNL, van modelar les tècniques de comunicació d’Erickson per crear un sistema que pogués ser utilitzat en teràpia i en el desenvolupament personal per induir canvis positius de manera eficient. El Model Milton és utilitzat a la PNL per ensenyar als practicants com fer servir el llenguatge de manera que s’estableixi una comunicació efectiva amb l’inconscient, tant en ells mateixos com en altres, promovent la curació, el creixement i la transformació personals.

Llenguatge al Model Milton

El llenguatge utilitzat al Model Milton és deliberadament ambigu i suggestiu, permetent al receptor omplir els espais amb la seva pròpia interpretació i significat. Això pot incloure l’ús de metàfores, històries, i un llenguatge que evoca imatges i sensacions. L’objectiu és estimular l´inconscient de l´individu, facilitant un estat d’obertura a noves possibilitats i perspectives.

Percepció al Model Milton

La percepció al Model Milton fa referència a com les persones interpreten la informació sensorial i experiències a través del seu propi filtre únic, compost per creences, valors, experiències passades i l’estat emocional actual. Erickson creia que en alterar la percepció d’un individu sobre un problema es podrien trobar solucions creatives i recursos interns prèviament inaccessibles. El Model Milton, per tant, utilitza el llenguatge per influir i ampliar la percepció de les persones, ajudant-les a veure els seus problemes i desafiaments des d’una perspectiva diferent i més empoderadora. En fer-ho, es facilita l’accés a noves solucions i se’n promou el canvi positiu.

Contraposició del Model Milton al Metamodel

El Model Milton i el Metamodel se situen en pols oposats quant a les seves aplicacions i propòsits dins de la PNL:

  • Model Milton: Es caracteritza pel llenguatge intencionalment vague i obert, permetent a la persona interpretar el missatge d’una manera que sigui personalment significativa i útil. És especialment útil en teràpia, coaching i situacions on promoure la reflexió interna i el descobriment de recursos personals és l’objectiu. Fomenta un estat de trànsit lleuger o profund per facilitar el canvi a nivell inconscient.
  • Metamodel: Es basa en lús dun llenguatge específic i precís per descompondre lestructura de l’experiència subjectiva d’una persona. A través de preguntes específiques, cerca clarificar, desafiar i refinar el llenguatge per superar limitacions en la percepció de la realitat d’una persona. És utilitzat per portar a la consciència els patrons de pensament limitants i per fomentar una entesa més clara i objectiva de les situacions.

Mentre que el Model Milton s’enfoca a ampliar la percepció i explorar la riquesa de l’experiència subjectiva, el Metamodel s’orienta cap a la precisió i la claredat per corregir distorsions en el pensament i la comunicació. Tots dos models es complementen dins de la PNL, oferint estratègies per facilitar el canvi i millorar la comunicació en diferents contextos i amb diferents objectius.

Raimon-Espurz-signa

Raimon Espurz
Direcció d’Adaptic

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp