WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut

Avís legal

DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

 • Lloc web: ADAPTIC.INSTITUTE (d’ara endavant, WEB)
  • ADAPTIC.ES, redirigeix ​​a la versió en castellà
  • ADAPTIC.CAT, redirigeix ​​a la versió en català
 • Titular: ADAPTIC SOLUTIONS, SL (d’ara endavant, TITULAR DEL WEB)
 • CIF: ESB63253298 (d’ara endavant, CIF DEL TITULAR)
 • Adreça: C/Pons i Gallarza, 48, 08030 Barcelona (d’ara endavant, ADREÇA DEL TITULAR)
 • Telèfon: 932 430 192 (d’ara endavant, TELÈFON DEL TITULAR)
 • Correu electrònic: INFO ADAPTIC.INSTITUTE (d’ara endavant, CORREU ELECTRÒNIC DEL TITULAR)
 • Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA Tom 35764 foli 0077 full 265293 Secció B

OBJECTE

Aquest Avís Legal regula l’accés, l’ús i la navegació de la WEB, del qual és titular el TITULAR DEL WEB amb què pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

Expressament el TITULAR DE LA WEB us sol·licita que llegiu atentament les condicions d’ús abans de fer ús d’aquest lloc web i que a més ho feu cada vegada que feu ús del lloc web, ja que aquestes podrien ser modificades.

L’última versió d’aquestes Condicions podrà ser consultada per l’usuari sempre que ho desitgi. En cas que l’usuari no acceptés aquestes Condicions s’haurà d’abstenir d’accedir a aquest lloc web.

L’accés, l’ús i la navegació pel lloc web del TITULAR DEL WEB atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’USUARI declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a disposició seva. Alhora, accepta la POLÍTICA DE PRIVACITAT i la POLÍTICA DE COOKIES i es compromet a donar compliment de les disposicions legals que siguin aplicables.


CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, el TITULAR DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’USUARI garanteix l’autenticitat, veracitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al TITULAR DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li demanin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L’USUARI respondrà davant del TITULAR DEL WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del TITULAR DEL WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del TITULAR DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el TITULAR DEL WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics del TITULAR DEL WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del TITULAR DEL WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

En qualsevol cas, el TITULAR DEL WEB no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. A més, el TITULAR DEL WEB no pot garantir la veracitat, vigència i fiabilitat del contingut que tercers publiquin, és per això, que sol·licita als seus USUARIS que abans de publicar qualsevol tipus de contingut ho avaluïn i el revisin de forma minuciosa.

Així mateix, l’USUARI reconeix i accepta que en qualsevol moment el TITULAR DEL WEB podrà interrompre o desactivar qualsevol dels continguts del portal web.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El TITULAR DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera exemplificativa, el TITULAR DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el TITULAR DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel TITULAR DE LA WEB. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL TITULAR DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El TITULAR DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

El TITULAR DEL WEB no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per feines de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, El TITULAR DE LA WEB farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El TITULAR DEL WEB no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues dinformació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al TITULAR DEL WEB . Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel TITULAR DEL WEB però fabricats o facilitats per un tercer. El TITULAR DEL WEB podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

Exceptuant els casos que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i la utilització de la informació, dades i serveis del TITULAR DEL WEB.

En tot cas, el TITULAR DEL WEB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.


HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al TITULAR DEL WEB. El TITULAR DEL WEB es reserva la facultat de prohibir i inutilitzar aquests hiperenllaços.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el TITULAR DEL WEB i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part del TITULAR DEL WEB dels seus continguts o serveis.

En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el TITULAR DEL WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l’ordre públic.

El TITULAR DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

El TITULAR DEL WEB podrà posar a disposició de l’USUARI continguts mitjançant enllaços d’accés a altres llocs web gestionats per tercers, sense que això suposi l’existència de relacions entre el TITULAR DEL WEB i el propietari del lloc web. No obstant això, el TITULAR DE LA WEB no pot controlar ni supervisar els continguts que s’hi inclouen, per tant, serà responsabilitat de l’USUARI la seva navegació en aquests llocs enllaçats. El TITULAR DEL WEB únicament serà responsable del contingut esmentat en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud, sense que actuï de forma diligent desactivant-lo.

Si considereu que algun dels llocs enllaçats vulnera els drets de tercers, el TITULAR DE LA WEB us sol·licita de forma expressa que ho comuniqui en la major celeritat possible per les vies de comunicació indicades a l’apartat DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB .


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al TITULAR DE LA WEB, o de tercers que ens han autoritzat prèviament el seu ús. En cap cas, s’entenen cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del TITULAR DEL WEB o de tercers, comptant el TITULAR DEL WEB amb les llicències d’explotació corresponents, sense que tampoc es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’USUARI cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queda absolutament prohibit.

Vostè com a USUARI reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen al TITULAR DEL WEB en tot moment o als que li van atorgar llicència per a la seva ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com els autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la vostra comanda o dades de Contacte.

Queden expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR DEL WEB, excepte quan estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i de forma escrita per la persona titular dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’USUARI en cap moment no adquireix cap dels drets d’ús dels continguts del lloc web pel sol fet de navegar per aquesta pàgina web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

No heu de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractareu de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.


ALTRES CONDICIONS


Nul·litat parcial

Si alguna de les presents condicions o alguna disposició d’un contracte fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.


Acord

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades per tots dos abans, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, abans de la data d’un contracte (llevat que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions.


Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.


Suggeriments i reclamacions

Les vostres queixes i reclamacions davant del nostre servei d’atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de la direcció del CORREU ELECTRÒNIC DEL TITULAR per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació al TITULAR DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del TITULAR DEL WEB, serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents els jutjats i els tribunals d’Espanya.


Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre l’USUARI i el TITULAR DEL WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.


Protecció de dades de caràcter personal

L’USUARI podrà trobar tota la informació relativa al tractament de les vostres dades de caràcter personal a l’apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT d’aquesta pàgina web.


Modificació de les condicions dús

EL TITULAR DEL WEB podria modificar els termes i les condicions d’ús del present portal web. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu.

Els termes i condicions d’ús del present lloc web sempre estaran actualitzats i publicats en aquesta pàgina web, l’usuari podrà accedir i llegir-los en qualsevol moment. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.


Informació addicional

En cas que necessiteu algun tipus d’informació addicional, no dubteu a contactar amb el TITULAR DEL WEB a través dels canals de contacte establerts per fer-ho a través i vies de comunicació indicades a l’apartat DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB .

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp