WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut

FAQ de Coaching

El coaching és una eina que permet explorar metes, desafiaments i potencialitats per assolir un major èxit i benestar en la vida. El nostre objectiu és proporcionar-te informació clau perquè comprenguis millor què és el coaching i per a què serveix.

En aquesta secció, trobaràs respostes als dubtes més comuns sobre aquest poderós procés d’acompanyament i desenvolupament personal.

FAQ-Coaching

Preguntes freqüents

Què és el coaching?

El coaching és un procés d’ acompanyament i guia que té com a objectiu ajudar les persones a assolir les seves fites, desenvolupar el seu potencial i millorar el seu acompliment en diferents àrees de la seva vida.
El coaching consisteix essencialment en guiar i donar suport a una persona a canviar de la manera que vol i ajudar-lo a anar en la direcció que vol per aconseguir els seus objectius.
El coaching crea consciència, potencia l’elecció i condueix al canvi.
En un procés de coaching s‟estableix una aliança entre coach i client que es detalla al principi del procés.
El coach és un facilitador de l’aprenentatge i no ha de ser un expert en el camp de treball del seu client.

Per a què serveix el Coaching?

En un procés de coaching el coach ajuda el client a assolir el seu millor nivell personal i a produir els resultats que vol a la seva vida tant personal com professional.

Quin és l’enfocament del coaching?

El coaching s’enfoca en el present i el futur, treballant en l’establiment d’objectius clars i accions concretes per aconseguir-los.

Quins beneficis ofereix el coaching?

Els beneficis del coaching inclouen un major enfocament, claredat en els objectius, millora d’habilitats de lideratge, augment de la confiança i una millor gestió del temps.

Com funciona un procés de coaching?

Un procés de coaching consta de 5 fases:
1) Context del procés de coaching on s’estableix l’objectiu que vol assolir el client
2) Aliança entre coach i client definint els rols i les responsabilitats de cadascú
3) Pla d’acció i disseny del viatge cap a l’objectiu del client
4) Acció i seguiment de les tasques proposades
5) Refermar i sostenir el canvi

Què és el coaching amb PNL?

El coaching amb PNL és un enfocament que combina les tècniques del coaching personal amb la Programació Neurolingüística. S’enfoca a ajudar les persones a assolir les seves metes i maximitzar el seu potencial utilitzant eines de PNL per millorar la comunicació i l’autodescobriment.

Per què Coaching amb PNL?

Principalment per la responsabilitat de l’inconscient en el procés de canvi. Els canvis es produeixen a nivell d’estat i intenció en lloc de produir-se a nivell de conducta.
En un procés de canvi, com és un procés de coaching, poden aparèixer bloquejos o resistències inconscients que impedeixen l’avenç del procés. Les tècniques de PNL són l’eina ideal per treballar-les de manera que els canvis produïts s’integrin a nivell inconscient. D’aquesta manera és molt més probable que els canvis i objectius assolits perdurin més en el temps que quan exclusivament s’aprenen a nivell de conducta conscient.

Com funciona el coaching amb PNL?

El coaching amb PNL es basa en la comprensió de com els pensaments, emocions i comportaments afecten el rendiment. El coach utilitza tècniques de PNL per ajudar el client a canviar patrons mentals i emocionals.

Quins beneficis ofereix el coaching amb PNL?

Els beneficis del coaching amb PNL inclouen una major claredat en els objectius, millora de la presa de decisions, augment de la confiança en un mateix, gestió efectiva de l’estrès i una comunicació més efectiva.

Què fa que el coaching amb PNL sigui diferent del coaching tradicional?

El coaching amb PNL incorpora tècniques específiques de PNL per abordar creences i patrons mentals, cosa que permet un canvi més ràpid i profund en comparació amb el coaching tradicional.

Quin és el paper del coach en el procés de coaching amb PNL?

El coach és un facilitador del canvi. La seva funció és guiar el client a través de preguntes i exercicis de PNL per promoure la reflexió i l’autodescobriment, encoratjant el client a assolir les seves metes.

Quins temes es poden abordar en el coaching amb PNL?

El coaching amb PNL pot aplicar-se a diversos temes, com el desenvolupament personal, la carrera professional, el lideratge, les relacions interpersonals, la gestió del temps i la gestió de l’estrès.

Què defineix un bon coach?

John Grinder ens va donar un dia una definició que ens sembla ideal: “Algú que pot treballar amb èxit els objectius i els somnis que tinguin els clients, d’una manera ètica. A més, amb un bon coach, cada interacció entre coach i client porta verbalment i especialment no verbalment, el missatge d’autonomia del client.”

Quines habilitats hauria de tenir un bon coach?

Les habilitats bàsiques que hauria de tenir un bon coach són congruència, obertura, acceptació, especificitat i curiositat:
Congruència, tant a nivell personal com professional, és a dir, aplicar a la seva pròpia vida allò que ha après. Obtenint així de la seva experiència personal les proves que allò que aplica, funciona.
Obertura a noves vies, a noves respostes i no limitar allò que observa al seu propi mapa mental.
Acceptació i gaudi del desafiament com a part de la seva potencialitat i saber gestionar el seu propi estat i el del client en tota mena de situacions.
Saber especificar les declaracions d’un client.
Curiositat desperta i un desig de continuar descobrint i aprenent.

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp