WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut
viaje-heroe-coaching-pnl-transformacion-personal

El Viatge de l’Heroi

Coaching amb PNL per a la Transformació Personal

Actualizat: 16 de novembre de 2023

Provant la lectura de l'article amb veu sintètica:

L’aventura comporta riscos, i generalment, l’heroi s’ha d’embarcar sol en el camí.

Joseph Campbell

El “Viatge de l’Heroi”

El “Viatge de l’Heroi” és un concepte narratiu proposat pel mitòleg Joseph Campbell, que descriu un patró comú en moltes històries èpiques i mitologies de tot el món. Aquest viatge segueix una estructura d’etapes que l’heroi travessa, des de la crida a l’aventura fins al retorn transformat.

Aquest concepte ha estat adaptat i aplicat en diverses disciplines, inclòs el coaching amb Programació Neurolingüística (PNL).

el-viatge-del-heroi

Quan apliquem el Viatge de l’Heroi al coaching amb PNL, estem reconeixent que l’individu que busca el coaching està embarcant-se en la seva pròpia odissea personal de canvi i desenvolupament. Aquí hi ha una explicació de com aquestes dues idees s’entrellacen:

 1. Crida a l’Aventura (Inici del Coaching):
  • En aquesta etapa, l’individu s’enfronta a un desafiament o una oportunitat per al creixement que el porta a buscar ajuda. Pot ser un problema, un objectiu no assolit, o simplement el desig de millorar.
 2. Rebuig de la Crida (Resistència al Canvi):
  • De vegades, la resistència al canvi pot fer que la persona dubti a embarcar-se en el viatge. El coaching amb PNL pot ajudar a abordar aquestes resistències, identificar creences limitants i superar obstacles mentals.
 3. Trobada amb el Mentor (El Coach):
  • En aquesta etapa, l’heroi es troba amb un mentor que el guiarà en el seu viatge. En el coaching amb PNL, el coach actua com aquest mentor, proporcionant orientació, eines de PNL i estratègies per superar desafiaments.
 4. Cruïlla de l’Umbral (Compromís amb el Canvi):
  • L’heroi decideix comprometre’s amb el viatge. En el coaching, això implica una acceptació conscient de la necessitat de canvi i la disposició a provar noves formes de pensar i actuar.
 5. Proves, Aliats i Enemics (Exploració i Autoconeixement):
  • Durant el viatge, l’heroi enfronta desafiaments, es troba amb aliats i enemics. En el coaching amb PNL, això es tradueix en el procés d’explorar patrons de pensament, emocions i comportaments, identificar recursos interns i externs, i superar obstacles.
 6. Recompensa (Èxits i Transformació):
  • Després de superar desafiaments, l’heroi experimenta una transformació personal. En el coaching, això es reflecteix en les fites assolides, el canvi de perspectiva i el desenvolupament de noves habilitats.
 7. El Camí de Retorn (Integració i Sostenibilitat):
  • L’heroi torna al món quotidià, portant amb si les lliçons apreses. En el coaching, això implica la integració dels canvis realitzats en la vida diària i la sostenibilitat a llarg termini.
 8. El Retorn amb l’Elixir (Aplicació a la Vida Diària):
  • Finalment, l’heroi comparteix els fruits del seu viatge amb la comunitat. En el coaching, això es tradueix en l’aplicació de les lliçons apreses en la vida diària i, possiblement, inspirar altres a emprendre el seu propi viatge.

L’aplicació del Viatge de l’Héroe al coaching amb PNL proporciona un marc narratiu poderós per comprendre i guiar el procés de canvi i desenvolupament personal. Ajuda la persona a visualitzar el seu viatge, superar obstacles i assolir les seves fites amb l’ajut del coach i les eines de la PNL.

Crida a l’Aventura (Inici del Coaching)

Crida-a-la-Aventura-Inici-del-Coaching

L’etapa de la Crida a l’Aventura en el context del coaching amb PNL marca l’inici del procés de canvi i desenvolupament personal. Aquí hi ha una ampliació d’ aquesta fase:

 1. Reconeixement de la Necessitat o l’Oportunitat:
  • En aquesta etapa, la persona s’enfronta a una situació que requereix atenció. Pot ser un desafiament, un conflicte, una meta no assolida o una oportunitat de creixement. Aquest reconeixement actua com la crida inicial que desencadena la recerca de suport i orientació a través del coaching.
 2. Inquietud o Insatisfacció:
  • L’individu pot experimentar una sensació d’inquietud, insatisfacció o fins i tot frustració en relació amb la seva situació actual. Aquesta incomoditat serveix com un motivador poderós per buscar canvis i millores en la vida.
 3. Desig de Millora o Transformació:
  • A mesura que la persona reflexiona sobre la seva situació, sorgeix un desig profund de millorar o transformar aspectes específics de la seva vida. Pot ser el desig d’aconseguir metes personals, millorar relacions, superar obstacles o assolir un major benestar.
 4. Consciència de la Possibilitat de Canvi:
  • L’individu comença a adonar-se que és possible canviar la seva situació i assolir els seus objectius. Aquesta consciència sovint està acompanyada per un sentit d’esperança i la comprensió que el coaching pot ser una eina efectiva per facilitar aquest canvi.
 5. Recerca de Suport Extern:
  • En reconèixer la necessitat de canvi, la persona busca activament suport extern per guiar-la en el seu viatge. En aquest punt, pot prendre la decisió de buscar un coach amb experiència en PNL per proporcionar les eines i estratègies necessàries.
 6. Acceptació de la Crida:
  • Finalment, la persona accepta conscientment la crida a l’aventura. Això implica un compromís actiu amb el procés de coaching i una disposició a explorar noves perspectives, aprendre habilitats pràctiques i enfrontar els desafiaments que puguin sorgir durant el viatge de desenvolupament personal.

Durant aquesta fase, el coach amb PNL exerceix un paper crucial en facilitar l’exploració de metes i desafiaments, ajudar a clarificar objectius, i establir una base sòlida per al treball conjunt. Aquesta etapa senta les bases per al viatge de transformació que es durà a terme al llarg del procés de coaching amb PNL.

Rebuig de la Crida (Resistència al Canvi)

Rebuig-del-Crida-Resistencia-al-Canvi

Aquesta fase de “Rebutjament de la Crida” al Viatge de l’Heroi implica la resistència inicial que experimenta l’individu abans de comprometre’s plenament amb el procés de canvi. Aquí hi ha una ampliació d’aquesta etapa:

 1. Por al Desconegut:
  • La resistència a canviar sovint està arrelada en la por al desconegut. La persona pot sentir ansietat o inseguretat en pensar a abandonar la familiaritat de la seva situació actual, fins i tot si és insatisfactòria.
 2. Confort a la Zona de Confort:
  • La resistència també pot sorgir del desig humà natural de romandre a la zona de confort. Tot i que la situació actual pot no ser ideal, la familiaritat de la rutina pot semblar més segura que enfrontar-se al nou i desconegut.
 3. Creences Limitants:
  • Creences arrelades, com “no soc prou capaç” o “el canvi és massa difícil”, poden alimentar la resistència. L’individu pot dubtar de la seva capacitat per enfrontar i superar els desafiaments associats amb el canvi.
 4. Influència de l’Entorn:
  • Factors externs, com la influència d’amics, familiars o la societat, també poden contribuir a la resistència. Comentaris negatius o el temor al judici dels altres poden actuar com a barreres per acceptar la crida a l’aventura.
 5. Manca de Comprensió del Benefici Potencial:
  • De vegades, la resistència sorgeix d’una falta de comprensió sobre els beneficis potencials del canvi. La persona pot no veure clarament com el coaching amb PNL i el Viatge de l’Heroi poden conduir a una transformació positiva.
 6. Aferrament a Identitats Antigues:
  • Les persones sovint estan identificades amb rols o identitats antigues, i el canvi pot amenaçar aquestes identitats establertes. La por a perdre qui eren abans del canvi pot generar resistència.
 7. Experiències Passades de Fracàs:
  • Experiències prèvies d’intents fallits de canvi poden sembrar dubtes i temors. La persona pot resistir-se a causa de la por a enfrontar una altra possible decepció.

En aquesta etapa, el paper del coach és fonamental. El coach pot ajudar a explorar i abordar aquestes resistències, desafiant creences limitants, proporcionant perspectives alternatives i creant un ambient de suport que fomenti l’acceptació del canvi. La fase de “Rebuig de la Crida” és un moment crucial en què l’individu i el coach treballen junts per superar les barreres inicials i avançar cap al viatge de transformació.

Trobada amb el Mentor (El Coach)

Trobada-amb-el-Mentor-El-Coach

La fase de la “Trobada amb el Mentor” és un moment crucial en el Viatge de l’Heroi, i en el context del coaching amb PNL, representa l’inici de la col·laboració entre l’individu i el coach. Aquí hi ha una ampliació d’aquesta etapa:

 1. Identificació del Mentor (El Coach):
  • En aquesta fase, l’individu identifica un mentor que li proporcionarà orientació i suport en el seu viatge de transformació. El coach de PNL esdevé aquest mentor, aportant experiència, coneixements i habilitats específiques per facilitar el canvi desitjat.
 2. Establiment d’una Relació de Confiança:
  • El coach treballa per establir una relació de confiança amb l’individu. Això és essencial per crear un entorn segur en què el client se senti còmode explorant les seves metes, desafiaments i emocions.
 3. Exploració Profunda:
  • El coach utilitza tècniques de la PNL per realitzar una exploració profunda de la situació actual del client. Això implica identificar patrons de pensament, creences i emocions que poden estar afectant la seva capacitat per avançar.
 4. Clarificació de Metes i Objectius:
  • Durant aquesta fase, el coach ajuda l’individu a clarificar les seves metes i objectius. Utilitzant eines de PNL, s’estableixen fites específiques, mesurables i assolibles, i es crea un pla estratègic per assolir-les.
 5. Ensenyament d’Eines de PNL:
  • El coach introdueix i ensenya al client eines i tècniques de Programació Neurolingüística que poden ser utilitzades per superar obstacles, canviar patrons de pensament negatius i potenciar el desenvolupament personal.
 6. Empoderament del Client:
  • La funció del coach és empoderar el client. Això implica fomentar l’autonomia i la responsabilitat personal, capacitant l’individu per prendre decisions informades i realitzar canvis efectius en la seva vida.
 7. Inspiració i Motivació:
  • A través de la inspiració i la motivació, el coach motiva el client a comprometre’s plenament amb el seu viatge de transformació. Es destaquen els beneficis positius del canvi i es reforça la capacitat de l’individu per aconseguir resultats reeixits.
 8. Establiment d’una Base Sòlida:
  • La fase de la Trobada amb el Mentor senta les bases per al treball futur. La relació entre l’individu i el coach esdevé una col·laboració dinàmica, on la confiança, la comprensió mútua i el compromís amb el canvi són fonamentals.

En aquesta etapa, el coach exerceix un paper crucial en proporcionar la direcció, el suport i les eines necessàries perquè l’individu avanci en el seu viatge. És el començament d’una associació que guiarà el client a través de les etapes restants del Viatge de l’Heroi amb PNL.

Encreuament del Llindar (Compromís amb el Canvi)

Encreuament-del-Llindar-Compromis-amb-el-Canvi

La fase del “Encreuament del Llindar” és un moment significatiu al Viatge de l’Heroi, marcant la transició de l’individu des de la contemplació i la preparació cap a un compromís actiu amb el canvi. En el context del coaching amb PNL, aquesta etapa implica l’acceptació conscient i la disposició per abraçar noves perspectives i accions. Aquí hi ha una ampliació d’ aquesta fase:

 1. Acceptació Conscient:
  • En aquesta etapa, l’individu pren una decisió conscient de comprometre’s amb el procés de canvi. Aquest compromís implica acceptar la responsabilitat de la transformació personal i reconèixer que el canvi és necessari i valuós.
 2. Superació del Dubte i la Incertesa:
  • L’encreuament del Llindar implica superar el dubte i la incertesa que poden sorgir en enfrontar-se a allò desconegut. L’individu reconeix que el canvi pot ser desafiant però està disposat a assumir el risc a la recerca d’un resultat positiu.
 3. Despreniment d’Antics Patrons:
  • Per comprometre’s plenament amb el canvi, és crucial alliberar-se de patrons de pensament i comportament antics que puguin haver estat limitant el progrés. L’individu està disposat a deixar enrere el que ja no serveix per avançar cap a noves possibilitats.
 4. Clarificació de Prioritats:
  • Durant aquesta fase, l’individu clarifica les seves prioritats i valors fonamentals. Aquest procés d’autoexploració ajuda a establir una base sòlida per a les decisions i accions futures que estan alineades amb els objectius de canvi.
 5. Compromís amb l’Acció:
  • L’Encreuament del Llindar marca el moment en què l’individu es compromet amb l’acció. Ja no es tracta només de contemplar el canvi, sinó de fer passos concrets cap a la consecució de metes específiques.
 6. Obertura a Noves Perspectives:
  • L’individu es torna receptiu a noves perspectives i enfocaments. Està disposat a explorar i adoptar formes diferents de pensar i actuar, aprofitant les eines de la PNL per desafiar i canviar patrons mentals limitants.
 7. Autoempoderament:
  • En creuar el llindar, l’individu s’empodera a si mateix. Reconeix la seva capacitat per influir en la seva pròpia realitat i pren mesures proactives per crear el canvi desitjat en la seva vida.
 8. Celebració de la Decisió:
  • L’Encreuament del Llindar és una decisió valenta i significativa, i és important reconèixer i celebrar aquesta elecció. El coach juga un paper clau en proporcionar suport, reforç positiu i recordatoris constants del potencial positiu del canvi.

Aquesta fase estableix una base sòlida per al treball continu en el viatge de transformació. L’individu, amb el suport del coach i les eines de la PNL, està llest per enfrontar els desafiaments i aprofitar les oportunitats que es presenten en el camí cap al canvi positiu i el creixement personal.

Proves, Aliats i Enemics (Exploració i Autoconeixement)

Proves-Aliats-i-Enemics-Exploracio-i-Autoconeixement

La fase de “Proves, Aliats i Enemics” és una etapa del Viatge de l’Heroi que implica l’exploració profunda i l’autoconeixement. En el context del coaching amb PNL, aquesta fase implica enfrontar desafiaments, identificar recursos interns i externs, i aprendre més sobre un mateix. Aquí hi ha una ampliació d’aquesta etapa:

 1. Enfrontar Desafiaments (Proves):
  • Durant aquesta fase, l’individu es troba amb desafiaments que actuen com a proves en el seu viatge de transformació. Aquests desafiaments poden sorgir en diverses formes, com obstacles personals, situacions difícils o patrons de comportament arrelats.
 2. Exploració de Recursos Interns:
  • L’individu, amb la guia del coach, comença a explorar i reconèixer els seus propis recursos interns. Això implica identificar fortaleses, habilitats, i talents que poden ser utilitzats per superar els desafiaments presents.
 3. Aliats i Suport Extern:
  • En aquest punt del viatge, l’individu pot descobrir aliats i suport extern que faciliten el seu progrés. Aquests aliats poden incloure amics, familiars, col·legues o el mateix coach. La connexió amb aquests aliats pot brindar suport emocional i pràctic.
 4. Autoconeixement Profund:
  • La fase de “Proves, Aliats i Enemics” és una oportunitat per a una autoexploració més profunda. Utilitzant les eines de la PNL, l’individu examina els seus pensaments, creences i emocions, guanyant una comprensió més clara de si mateix i de com aquestes variables impacten en la seva vida.
 5. Identificació de Patrons Limitants:
  • Durant l’exploració, l’individu pot identificar patrons de pensament o comportament limitants que han contribuït als desafiaments actuals. La PNL pot ser utilitzada per canviar aquests patrons i fomentar l’adopció de perspectives més positives i efectives.
 6. Afrontar Enemics Interns:
  • Els “enemics” en aquesta fase poden ser representatius de pors internes, autocrítica o autolimitació. L’individu treballa amb el coach per enfrontar i superar aquests desafiaments interns, permetent un creixement personal significatiu.
 7. Reconeixement d’Oportunitats:
  • A més dels desafiaments, aquesta fase també pot revelar oportunitats per al creixement i el canvi. L’individu, amb l’orientació del coach, pot aprendre a reconèixer i capitalitzar aquestes oportunitats per avançar en el seu viatge.
 8. Celebració de Assoliments Intermedis:
  • A mesura que l’individu supera desafiaments i descobreix recursos interns, se celebren les fites intermèdies. La celebració reforça el progrés realitzat i motiva l’individu a seguir endavant amb confiança.

En aquesta etapa, el coach amb PNL juga un paper essencial en proporcionar el marc i les eines necessàries per a l’exploració i l’autoconeixement. L’individu aprèn a veure els desafiaments com a oportunitats per créixer i s’enforteix a mesura que avança en el seu viatge de transformació.

Recompensa (Èxits i Transformació)

Recompensa-Exits-i-Transformacio

La fase de “Recompensa” en el Viatge de l’Heroi marca la culminació exitosa dels esforços de l’individu i la realització de la transformació personal. En el context del coaching amb PNL, aquesta etapa implica no només assolir metes específiques, sinó també experimentar una profunda transformació interna. Aquí tens una ampliació d’aquesta fase:

 1. Assoliment de Metes Específiques:
  • La fase de Recompensa es caracteritza per l’assoliment de metes específiques que l’individu es va proposar a l’inici del viatge. Aquestes fites poden variar àmpliament, des d’objectius professionals i personals fins a millores en les relacions o el benestar emocional.
 2. Celebració de Fites:
  • És essencial celebrar les fites assolides. La celebració no només reconeix i valida l’ardu treball de l’individu, sinó que també reforça positivament el canvi i enforteix la motivació per seguir avançant.
 3. Transformació Interna:
  • La veritable recompensa va més enllà de les fites externes. La fase de Recompensa implica una transformació interna profunda. L’individu pot experimentar canvis en la percepció de si mateix, en la forma d’enfrontar desafiaments i en la manera de relacionar-se amb els altres.
 4. Consolidació d’ Aprenentatges:
  • Durant aquesta fase, l’individu reflexiona sobre els aprenentatges adquirits al llarg del viatge. El coach pot facilitar aquest procés, ajudant l’individu a consolidar els nous coneixements i habilitats per garantir la seva aplicació contínua en la vida diària.
 5. Augment de l’Autoestima i Confiança:
  • En aconseguir metes i experimentar transformació, l’individu experimenta un augment significatiu en l’autoestima i la confiança. La superació de desafiaments i la persistència en el canvi generen una sensació d’empoderament personal.
 6. Reconeixement Extern:
  • A més de la satisfacció personal, és possible que l’individu també experimenti reconeixement extern de la seva transformació, ja sigui en l’àmbit professional, personal o social. Aquest reconeixement pot servir com un reforç addicional i motivador.
 7. Integració en la Vida Diària:
  • La transformació és més significativa quan s’integra de manera efectiva en la vida diària. La fase de Recompensa implica l’aplicació constant dels aprenentatges i l’adaptació de les noves habilitats i perspectives en diverses situacions.
 8. Preparació per al Retorn:
  • La fase de Recompensa també marca la preparació per al retorn a la vida quotidiana. L’individu, ara transformat, està llest per aplicar de manera sostenible l’après i continuar evolucionant després del coaching.

En aquesta etapa, el coach exerceix un paper fonamental en donar suport a l’individu en la reflexió, la celebració i la integració dels canvis assolits. La fase de Recompensa no només representa el final d’un viatge, sinó el començament d’una nova etapa en la vida de l’individu, ara equipat amb les eines i la confiança necessàries per seguir evolucionant.

El Camí de Retorn (Integració i Sostenibilitat)

El-Cami-de-Retorn-Integracio-i-Sostenibilitat

La fase del “Camí de Retorn” és crucial en el Viatge de l’Heroi, ja que implica la integració de les transformacions aconseguides durant el coaching amb PNL en la vida diària de l’individu. Aquí tens una ampliació d’aquesta fase:

 1. Reflexió sobre l’ Experiència:
  • El Camí de Retorn comença amb una reflexió sobre l’experiència del viatge. L’individu, juntament amb el coach, revisa els aprenentatges, els desafiaments superats i la transformació experimentada durant el procés de coaching.
 2. Identificació de Lliçons Apreses:
  • Durant aquesta fase, s’identifiquen i extreuen les lliçons apreses al llarg del viatge. L’individu reconeix com les noves perspectives, habilitats i coneixements poden aplicar-se de manera pràctica en diferents àrees de la seva vida.
 3. Desenvolupament d’Estratègies d’Integració:
  • El coach col·labora amb l’individu per desenvolupar estratègies específiques d’integració. Aquestes estratègies inclouen l’aplicació pràctica d’eines de la PNL en situacions quotidianes, assegurant que la transformació es tradueixi en comportaments i hàbits sostenibles.
 4. Afrontament amb Desafiaments Persistents:
  • En el Camí de Retorn, l’individu es troba amb desafiaments persistents que poden posar a prova la sostenibilitat de la transformació. El coach brinda suport per afrontar aquests desafiaments, utilitzant les eines de la PNL per abordar qualsevol resistència o retrocés.
 5. Celebració de Assoliments Continus:
  • A mesura que l’individu aplica amb èxit els aprenentatges en la vida quotidiana, se celebren les fites contínues. La celebració reforça la sostenibilitat del canvi i motiva l’individu a seguir utilitzant les eines adquirides.
 6. Adaptació a Nous Desafiaments:
  • La fase del Camí de Retorn implica una adaptació contínua a mesura que sorgeixen nous desafiaments. L’individu, equipat amb eines de la PNL, desenvolupa una mentalitat resilient i proactiva per enfrontar eficaçment les situacions canviants.
 7. Compartir l’Experiència:
  • Algunes persones trien compartir la seva experiència i aprenentatges amb d’altres. Això no només pot inspirar aquells que estan a la recerca de canvi, sinó que també reforça les fites de l’individu i contribueix al procés d’integració.
 8. Establiment de Noves Metes:
  • A mesura que l’individu avança en el Camí de Retorn, sorgeix l’oportunitat d’establir noves metes i desafiaments. Aquestes fites són guiades per l’evolució personal i contribueixen a un cicle continu de creixement i desenvolupament.

En aquesta fase, el coach exerceix un paper essencial en ajudar l’individu a consolidar els canvis realitzats, superar els obstacles persistents i establir un camí clar cap al futur. La integració i sostenibilitat són fonamentals per garantir que la transformació no només sigui una experiència momentània, sinó un canvi durador en la vida de l’individu.

El Retorn amb l’Elixir (Aplicació a la Vida Diària)

El-Retorn-amb-el-Elixir-Aplicacio-a-la-Vida-Diària

La fase “El Retorn amb l’Elixir” al Viatge de l’Heroi representa el retorn de l’individu transformat a la seva vida quotidiana, portant els fruits del seu viatge. En el context del coaching amb PNL, aquesta etapa implica l’aplicació pràctica i sostenible dels aprenentatges i la integració contínua de les transformacions en la vida diària. Aquí tens una ampliació d’aquesta fase:

 1. Aplicació Conscient dels Aprenentatges:
  • En aquesta fase, l’individu es compromet a aplicar conscientment els aprenentatges i les habilitats adquirides durant el coaching en situacions quotidianes. Es tracta d’una aplicació deliberada de les eines de la PNL per millorar la presa de decisions i la gestió de desafiaments.
 2. Consolidació de Canvis de Comportament:
  • L’individu treballa a consolidar els canvis de comportament positius que ha experimentat. Això implica assegurar-se que les noves formes de pensar i actuar es converteixin en hàbits arrelats en la seva vida quotidiana.
 3. Enfortiment de Relacions Interpersonals:
  • La fase del Retorn amb l’Elixir inclou l’enfortiment de les relacions interpersonals. L’individu pot aplicar les habilitats de comunicació i empatia desenvolupades durant el coaching per millorar la qualitat de les seves relacions personals i professionals.
 4. Gestió de Desafiaments Continus:
  • Tot i que la transformació és significativa, l’individu encara s’enfronta a desafiaments en la seva vida diària. Utilitzant les eines de la PNL, aprèn a gestionar aquests desafiaments de manera efectiva, aplicant estratègies específiques per mantenir la calma i prendre decisions informades.
 5. Cicle de Retroalimentació i Ajust:
  • La fase del Retorn amb l’Elixir implica un cicle continu de retroalimentació i ajust. L’individu i el coach revisen regularment els progressos, identifiquen àrees de millora i ajusten les estratègies segons sigui necessari per garantir la sostenibilitat a llarg termini.
 6. Contribució a l’Entorn:
  • En retornar al seu entorn, l’individu pot contribuir positivament a la seva comunitat, equip de treball o entorn social. La transformació personal pot inspirar i motivar a d’altres persones, creant un impacte positiu més enllà de l’experiència individual.
 7. Foment d’un Estil de Vida Saludable:
  • L’aplicació en la vida diària també implica el foment d’un estil de vida saludable. Això pot incloure pràctiques com l’autocura, la gestió de l’estrès i l’adopció d’hàbits que donin suport a la salut física i mental.
 8. Establiment de Nous Objectius:
  • A mesura que l’individu aplica els aprenentatges en la seva vida diària, també sorgeix l’oportunitat d’establir nous objectius. Aquests objectius són guiats per l’evolució personal i contribueixen al creixement continu.

En aquesta fase, el coach continua sent un recurs valuós en brindar suport, orientació i ajustos necessaris per garantir l’aplicació sostenible dels aprenentatges i la integració efectiva de la transformació en la vida diària de l’individu. La fase del Retorn amb l’Elixir no només representa el final del viatge, sinó el començament d’una nova realitat enriquida per l’experiència i el creixement personal.

Vols saber més sobre el nostre Màster en Coaching amb PNL?

L'inici del curs és el dia 18/1/2025.

Enhorabona!
Està en vigor el període de reserva anticipada amb descompte fins al dia 18 de desembre de 2024.
Pots reservar la teva plaça amb la tarifa reduïda fent clic en aquest botó...

Garantia 100% devolució si la persona no inicia el curs per qualsevol motiu

Raimon-Espurz-signa

Raimon Espurz
Direcció d’Adaptic Institute

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp