WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut
john-grinder-y-pilar-morales

Pilar Morales entrevista a John Grinder

L’evolució de la PNL segons John Grinder: Explorant el nou codi de PNL i les seves aplicacions a la vida quotidiana

Actualizat: 2 de maig de 2024

Provant la lectura de l'article amb veu sintètica:

A Adaptic Institute hem tingut l’oportunitat de co-organitzar durant anys algunes certificacions internacionals que John Grinder i Carmen Bostic han impartit a Espanya.

John Grinder és un dels fundadors de la Programació Neurolingüística (PNL) juntament amb Richard Bandler, per la qual cosa té una gran experiència i coneixement sobre PNL, una perspectiva històrica única, un enfocament actualitzat i teòric sobre la disciplina, i la seva capacitat d’inspirar-ne d’altres.

En una d’aquestes certificacions Pilar Morales, la nostra directora, el va entrevistar. En aquesta entrevista John Grinder (cocreador de la PNL) ens parla sobre Codi Clàssic i Codi Nou de PNL, el present i el futur de la PNL, les habilitats d’un bon coach i com viu ell la PNL.

Definició de la PNL

Com defineixes la PNL?

diferències-entre-un-geni-i-una-persona-amb-un-resultat-mitjà

És l’estudi, realitzat a través del modelatge, que permet identificar els processos d’excel·lència d’un geni, sigui quin sigui el seu àmbit d’activitat.

Mitjançant el modelatge, podem identificar les diferències entre un geni i una persona amb un resultat mitjà en el mateix camp d’activitat. A partir de la determinació del model, aquest pot ser imitat per qualsevol persona que estigui obtenint un “resultat mitjà” per passar a aconseguir un resultat excel·lent.

D’altra banda, la PNL és una epistemologia operacional. Això significa que la seva validació s’obté de la pràctica i del modelatge de l’excel·lència.

Propòsit de creació de la PNL

Teníeu Richard Bandler i tu algun propòsit definit quan vau començar a treballar de forma conjunta?

En un principi, vam tenir el propòsit d’explicar el conjunt de les diferències entre els genis terapèutics (Perls, Satir i Ericksson) i els altres. A més, notem que, en el camp de la teràpia, no existia un vocabulari per poder comunicar-se i compartir les observacions, pràctiques i experiències entre els diferents terapeutes. És a dir, no havien tingut la capacitat de desenvolupar una descripció dels patrons implícits a la seva feina perquè tots poguessin millorar el seu exercici.

Diferència entre codi clàssic i codi nou de PNL

Quina és la principal diferència entre codi clàssic i codi nou de PNL?

En Codi Clàssic, la responsabilitat del canvi es deixava en mans dels processos conscients. En Codi Nou, la responsabilitat del canvi se li atorga a l’inconscient.

El Codi Nou conté una sèrie de proves que només es poden superar mitjançant la relació correcta entre els processos conscients i els processos inconscients de la persona que vol superar aquestes proves.

Això ens porta a la importància de la congruència personal en la integració del Codi Nou. Si no hi ha congruència personal, no es poden fer servir ni ensenyar amb èxit els models de Codi Nou.

la-responsabilitat-del-canvi-se-le-atorga-al-inconscient

Aquest és un disseny molt interessant que es troba en la línia de l’excel·lència personal. A més, el punt de palanca en Codi Nou és la relació poderosa entre la fisiologia i l’estat que té una persona quan està dins del context on es troba el desafiament que vol superar. En altres paraules, l’automanipulació de la fisiologia condueix ràpidament a generar un estat d’alt exercici. En aquest sentit, el Codi Nou és simultàniament una coalició entre el conscient i l’inconscient del client i una col·lisió entre l’estat del client i el context desafiant.

Naixement del Codi Nou de PNL

Quin context va estimular el naixement del Codi Nou de PNL?

A mitjans dels anys 80, Judith Delozier i jo comencem a desenvolupar el Codi Nou. En aquell moment, observem que un gran nombre de persones havia après els models de la PNL i els aplicava d’una forma mecànica. En aquest context, ens va semblar interessant crear nous models i tècniques que constituïssin desafiaments per despertar la gent que estava utilitzant la PNL d’una forma rutinària. Per a això, el Codi Nou va dur a terme una simplificació del Codi Clàssic i va incorporar nous desafiaments.

També vam intentar crear un conjunt de patrons nous (el Codi Nou de PNL) per a que les persones ben entrenades en el Codi Clàssic necessitessin estar congruents amb elles mateixes per poder aplicar-los, amb el missatge d’alliberament personal que va estar, des de l’origen, com a punt clau de la PNL.

D’altra banda, jo tenia un segon objectiu en el desenvolupament del Codi Nou i era poder treballar en un nivell lògic més alt que en el que s’havia treballat fins aleshores. Això està relacionat amb el protagonisme que se li atorga a l’inconscient en el procés de canvi i, alhora, volia corregir uns errors que vàrem fer Bandler i jo quan vam codificar el codi original.

Aportació del Codi Clàssic de PNL

Des de la teva perspectiva actual, quina va ser la principal aportació del Codi Clàssic de PNL?

Estic bastant orgullós del que vam fer Bandler i jo quan vam crear el Codi Clàssic. Conté molts patrons molt efectius.

El metamodel encara té la distinció de ser el primer model de llenguatge fet a la història de la nostra espècie per especificar amb precisió les declaracions d’un client (els models com el model de precisió (1980) i el paquet verbal són els descendents, més simples i econòmics, del metamodel).

representacions-de-la-realitat

Per exemple, no és possible fer una bona feina, ni amb el Codi Clàssic ni amb el Codi Nou, sense desenvolupar en alt grau la capacitat de calibrar amb precisió.

Els canals de representació són una contribució original de Bandler i meva i és difícil imaginar una bona comunicació i una bona feina en induir canvis sense tenir en compte els canals de representació.

També considero una aportació important els processos explícits de com es pot establir ràpida i profundament rapport (un prerequisit a nivell de la relació entre l’agent del canvi i els clients per poder fer una bona feina).

Aportació del Codi Nou de PNL

Quina és la principal aportació del Codi Nou de PNL?

Hi ha dues aportacions importants:

La responsabilitat de l’inconscient

La responsabilitat de l’inconscient en el procés de canvi. Els canvis es produeixen a nivell d’estat i d’intenció en lloc de produir-se a nivell de conducta. També se li presta molta atenció a que les noves conductes de l’estat desitjat respectin la intenció positiva de la conducta de l’estat actual que es vol canviar.

Un gran avantatge d’aquest acostament és que els canvis que es basen en conductes concretes abans que el client entri en el context d’aplicació, són efectius però són sempre menys òptims que els que es produeixen a nivell d’estat i d’intenció. Això passa perquè el client, sota la supervisió del practicant, tria conductes específiques abans de l’experiència.

D’altra banda, si la intervenció està feta de manera que l’inconscient estigui profundament involucrat, la intenció és clara i aquesta intervenció es produeix a nivell d’estat. Quan el client entri en el context d’aplicació, hi haurà una selecció a nivell inconscient, tenint en compte els factors concrets que en aquell moment hi siguin presents. D’aquesta manera, és possible assolir un exercici proper a òptim. La implicació de tot això és que, cada vegada que el client entri en el context després de la intervenció, l’inconscient generarà novament conductes properes a òptimes però diferents, de la mateixa manera que el context és diferent cada vegada.

L’ús de la fisiologia

La segona característica del Codi Nou de PNL és l’ús de la fisiologia com a punt de palanca. Des del seu inici, la PNL utilitzava el calibratge. És a dir, utilitzava la capacitat de reconèixer l’estat del client mitjançant l’habilitat del practicant per notar diferències en la tonalitat de la veu, la postura, la qualitat dels moviments, la velocitat quan parla, els moviments oculars… com el mètode principal per saber en quin estat es troba el client.

En el Codi Nou de PNL, aprofitem aquesta connexió essencial entre estat i fisiologia en sentit invers.

La lògica és simple: manipular la fisiologia del client per induir un estat d’alt exercici que servirà com a base, en el context d’aplicació, per generar-hi conductes apropiades, ben adaptades als desafiaments del context d’aplicació.

connexio-entre-fisiologia-i-estat

En aquest sentit, una part clau de Codi Nou és com una col·lisió entre context i estat (específicament, un estat d’alt exercici generat per una manipulació de la fisiologia).

D’ altra banda, el Codi Nou de PNL demana l’autoaplicació de les tècniques i la congruència personal dels professionals que les apliquin. Aquest és un disseny molt interessant que assegura la sortida de l’estat de letargia que suposa una repetició rutinària de les tècniques i models i resitua els practicants de la PNL a l’estat d’orientació a l’excel·lència entesa com a congruència entre els processos conscients i els processos inconscients.

Epistemologia del Codi Nou de PNL

Quins són els aspectes bàsics de l’epistemologia del Codi Nou de PNL?

Són radicals:

Com a professionals, en els processos de canvi, treballem amb representacions de la realitat, mai amb la realitat. Sí, és cert que l’experiència del client durant el procés de canvi és la seva realitat però és molt útil adonar-se que no tenim accés a la realitat ni a la veritat. Treballem amb representacions. Hi ha tres parts a tenir en compte, aquí:

Accés als esdeveniments que passen al nostre voltant

Primera: no tenim accés a la majoria dels esdeveniments que passen al nostre voltant.

Els nostres ulls, les nostres oïdes, el nostre sentit tàctil i els altres canals a través dels quals tenim contacte amb el que passa, ens donen accés a una part molt petita de tot el que passa.

Filtres de la consciència

Segona: la part petita a la qual tenim accés, ha de passar per filtres abans que en siguem conscients. Un exemple simple és que la imatge del que vam veure als nostres ulls és invertida per un mecanisme neurològic. No en sabem res perquè passa abans que la informació arribi a l’escorça occipital.

Diferència entre l’experiència i el que creiem sobre ella

Tercera: com a humans, generalment, no fem una distinció acurada entre l’experiència i el que creiem a través de la imposició del llenguatge. És a dir, la imposició del llenguatge és un filtre enorme i, a través de la seva imposició, canviem característiques de la part petita a la qual tenim accés.

En resum, pels filtres neurològics no tenim accés a la realitat objectiva. Com deia, únicament (igual que passa en el cas de la veritat) treballem amb representacions, mai amb la realitat ni amb la veritat.

Present i futur de la PNL

Com veus el present de la PNL i què desitges per al seu futur?

Queda molt per fer. Des del meu punt de vista com a cocreador de la PNL i en les meves experiències al món, constato que la majoria de la gent que es presenta com a entrenador de PNL, no té ni idea del que vol dir PNL. Per exemple, el cor de la PNL és el modelatge. D’una forma més precisa, és la capacitat de suspendre temporalment els filtres que hem creat per anys d’estudis, per anys d’experiències… i assimilar, inconscientment, els patrons d’un geni per començar l’aventura de crear un model d’aquest geni.

Si un modelador intenta entendre o analitzar el que observa abans que pugui duplicar els patrons del geni, està aplicant els seus propis filtres i mai captarà els patrons.

el-corazon-de-la-PNL-es-el-modelat

Però la majoria d’entrenadors de PNL que han fet, suposadament, un projecte de modelatge, no en tenen ni idea i estan fent tonteries analíticament, com en una classe a la universitat. Això no té res a veure amb la PNL.

Un segon problema corrent és que hi ha un desig, en moltes parts de la “comunitat” de PNL, d’integrar els patrons de PNL amb altres disciplines com arts marcials, ioga, Budisme etc., cadascuna de les quals és fascinant en si mateixa. Aquest esforç revela que no entenen el que vol dir PNL, una vegada més.

Aprofitar els patrons de la PNL (especialment, el modelatge) per apreciar les contribucions d’aquestes altres disciplines és una aventura excel·lent però integrar un procés amb contingut, ¡per favor!

El futur de la PNL

El futur de la PNL no depèn de mi, com a co-creador, sinó de la gent que practica els seus patrons. El meu desig personal és crear un Institut on membres de cada pais, cada llenguatge… arribin per aprendre a modelar i que, després d’un entrenament fort, tornin a les seves cultures i grups per identificar i modelar els genis d’allà. Després, que tornin a l’Institut per presentar les seves habilitats (les dels genis) i, amb l’ajuda d’altres membres de l’Institut, codifiquin els patrons ja captats per poder compartir-los amb tothom. És el meu somni.

Gobe Publisher Network i Adaptic Solutions

Dues empreses espanyoles, Gobe Publisher Network i Adaptic Solutions, es van aliar perquè fes a Espanya la I Certificació Internacional en Coaching amb Codi Nou de PNL. Què et va semblar la forma de treballar a Espanya? ¿Et vas quedar satisfet amb la feina d’aquestes companyies espanyoles?

Tinc només una experiència amb elles i va ser excel·lent. Avanço amb gust fer més feina amb elles. Són molt professionals.

Nou Practitioner en PNL i Certificació en Coaching amb Codi Nou de PNL

Enguany, repeteixen l’experiència i tu visitaràs Espanya en dues ocasions. El mes d’abril tindrà lloc un Practitioner amb Codi Nou i Codi Clàssic a Madrid i al desembre es farà a Barcelona, la “II Certificació Internacional en Coaching amb Codi Nou de PNL a Espanya”. Hi ha alguna connexió entre tots dos esdeveniments?

És clar que sí. En el curs de Certificació Practicant, entrenem persones en els patrons d’excel·lència ja codificats. Els contextos d’aplicació són el que volen els practicants del curs: enginyers, metges, empresaris, artistes, atletes, el que sigui. El curs per ser coach amb PNL està molt més enfocat en el context del coaching. És a dir, l’aplicació és més determinada, més concreta. De fet, la preparació ideal per assistir a la certificació en Coaching seria fer el curs més general, és a dir, el curs de Practicant.

Actitud per entrenar PNL

Quina actitud és per a tu l’adequada per participar en un dels teus entrenaments?

És clar que sí. En el curs de Certificació Practicant, entrenem persones en els patrons d’excel·lència ja codificats. Els contextos d’aplicació són el que volen els practicants del curs: enginyers, metges, empresaris, artistes, atletes, el que sigui.

actitud-per-entrenar-PNL

El curs per ser coach amb PNL està molt més enfocat en el context del coaching.

És a dir, l’aplicació és més determinada, més concreta. De fet, la preparació ideal per assistir a la certificació en Coaching seria fer el curs més general, és a dir, el curs de Practicant.

Una fam d’aprendre, la voluntat de millorar la qualitat del seu exercici i de les seves experiències i una disciplina personal per practicar obsessivament, són les actituds més desitjables des del meu punt de vista. Disculpeu, falta una característica essencial: un bon sentit de l’humor.

Un bon coach

Des del teu punt de vista què defineix un bon coach?

Algú que pot treballar exitosament els objectius i somnis que tinguin els clients, d’una manera ètica. A més, amb un bon coach, cada interacció entre coach i client porta verbalment i especialment no-verbalment, el missatge d’autonomia del client.

Les habilitats del coach

Quines habilitats esperes trobar en una persona al final del procés de certificació en coaching?

Primer, que siguin congruents, tant en l’àmbit personal de les seves vides com en el professional. Això significa que apliquin a les seves pròpies vides el que han après i obtinguin de la seva experiència personal les proves que el que apliquen, funciona. Alhora, han de ser capaços d’estar oberts a noves vies, a noves respostes i no limitar el que observen al seu propi mapa mental.

la-habilitat-principal-del-coach-es-la-congruència

Que acceptin i gaudeixin el desafiament com a part de la seva potencialitat i sàpiguen gestionar el seu propi estat i el del client en tota mena de situacions. Com a coaches, han de tenir l’habilitat de mantenir el seu propi estat davant de situacions desafiants i també l’habilitat de calibrar el client per saber quan es troba en l’estat adequat per treballar-hi d’una forma efectiva.

També han de tenir desenvolupada l’habilitat d’especificar les declaracions d’un client mitjançant l’aplicació del metamodel, el model de precisió o el paquet verbal.

D’altra banda, han de tenir clara la intenció de cada model, saber definir-lo i descompondre’l en els seus elements, saber el que poden esperar del seu ús i la condició que ha d’estar present en el context per fer-los saber que és aquest model i no un altre el més apropiat per a aquest context en particular.

Finalment, espero trobar una curiositat desperta i un desig de continuar descobrint, estudiant i aplicant nous models. Espero, per tant, que col·laborin a mantenir viva la PNL.

Com viu John Grinder la PNL?

S’ha dit amb freqüència que la PNL és, fonamentalment, una actitud davant la vida. Com viu John Grinder la PNL?

com-viu-John-Grinder-la-PNL

No he estat jo qui ha dit això. Per a mi, la PNL ens presenta en el seu modelat l’oportunitat d’aprendre el que vulguem. Aquesta és la part més important i naturalment ho he aprofitat en un nombre enorme de contextos que em fascinen. Des d’escalar gel vertical fins a l’aprenentatge dels idiomes i per tocar musica.

En les seves aplicacions, els patrons de PNL són un conjunt d’opcions que ens donen llibertat personal i la capacitat de generar opcions en cada context d’importància en la nostra vida.

Moltes gràcies.

Pilar-Morales-signa

Pilar Morales
Direcció d’Adaptic

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp